ទំព័រ_បដា

ថង់ខ្នើយ

  • ថង់ខ្នើយ

    ថង់ខ្នើយ

    ថង់ខ្នើយគឺជាទម្រង់វេចខ្ចប់ដែលអាចបត់បែនបានតាមបែបប្រពៃណី និងពេញនិយមបំផុតគ្រប់ពេលវេលា ហើយត្រូវបានគេប្រើដើម្បីវេចខ្ចប់ទម្រង់ផលិតផលផ្សេងៗ។ ថង់ទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងរូបរាងខ្នើយ និងមានបាត ផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោយ។ ផ្នែកខាងលើ -Side ជាធម្មតាត្រូវបានទុកចោលសម្រាប់ការបំពេញមាតិកា។