ទំព័រ_បដា

កាបូបហ្ស៊ីប

  • កាបូបហ្ស៊ីប

    កាបូបហ្ស៊ីប

    ងាយស្រួលបើក និងងាយស្រួលក្នុងការបិទ ខ្សែរ៉ូតចុចដើម្បីបិទ គឺជាជម្រើសដែលអាចបិទ/បិទបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព និងសន្សំសំចៃសម្រាប់ថង់ដែលអាចបត់បែនបានជាច្រើនប្រភេទ រួមមានទាំងថង់ដាក់បញ្ឈរ និងថង់រាបស្មើ ដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារការចម្លងរោគ ឬការកំពប់។ និងរក្សាភាពស្រស់របស់ផលិតផល។